'''

2006/Feb/08

ISDN (Integrated Services Digital Network) เป็นการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ระบบใหม่ที่รับส่งสัญญาณดิจิตอลล้วนๆ ไม่ใช้สายและอุปกรณ์ชุมสายเดิม ๆ ดังนั้นจึงใช้ได้เฉพาะชุมสายโทรศัพท์ที่มีอุปกรณ์ในระบบใหม่ และต้องขอหมายเลขใหม่ที่เป็น ISDN โดยเฉพาะ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อเข้ากับหมายเลขใหม่นี้ ทั้งเครื่องโทรศัพท์และโมเด็มสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็จะต้องเป็นแบบที่
รับส่งสัญญาณดิจิตอลด้วย (จะใช้อุปกรณ์เดิมของโทรศัพท์ธรรมดาไม่ได้เลย)
การให้บริการ
ISDN จะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

- BAI (Basic Access Interface)บางทีก็เรียก BRI(Basic Rate Interface) สำหรับผู้ใช้รายย่อยเช่นตามบ้าน หรือสำนักงานขนาดเล็ก เป็นการเดินสายเคเบิลทองแดงมายังผู้ใช้ รองรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ 8 ตัว แต่ใช้พร้อมกันได้เพียง 2 ตัว โดยมีความเร็วรวม 128 kbps โดยแบ่งการรับส่งข้อมูลออกเป็น 2 ช่องสัญญาณ ช่องละ 64 Kbps  ซึ่งใช้ได้พร้อมกันทั้งสองช่อง คือถ้าต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้ความเร็ว 128 Kbps เต็มๆ ถ้าต่อโทรศัพท์ก็ได้ช่องละ 64 Kbps คือโทรพร้อมกันได้ 2 เครื่อง ถ้าผสมกันก็ได้โทร 1 สายและอินเทอร์เน็ต 64 Kbps อีก 1 สาย

- PRI (Primary Rate Interface) สำหรับผู้ใช้รายใหญ่เช่นองค์กรหรือสำนักงานขนาดใหญ่ เป็นการเดินสายเคเบิลใยแก้วมายังตู้สาขาอัตโนมัติหรือ PABX แบบ ISDN ของผู้ใช้ โดยแบ่งการรับส่งข้อมูลออกเป็น 30 ช่องสัญญาณ ช่องละ 64 Kbps ซึ่งใช้ได้พร้อมกัน รวมได้ความเร็วทั้งสิ้น 2.048 Mbps (เมกะบิตต่อวินาที)

อุปกรณ์ที่ใช้

- Network Terminal (NT) ใช้ต่อสายจากโครงข่าย ISDN เข้ากับอุปกรณ์ดิจิตอลสำหรับระบบ ISDN โดยเฉพาะ เช่น เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล แฟกซ์ดิจิตอล รวมถึงโทรศัพท์ภาพ (Videophone) ส่วนนี้ถ้าผู้ให้บริการจัดให้ก็จะเสียค่าเช่ารายเดือน

- การ์ด ISDN ใช้เสียบในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อต่อกับ NT โดยไม่ต้องผ่าน Terminal Adapter ราคาไม่เกิน 2,000 บาท

- Terminal Adapter (TA) ใช้แปลงสัญญาณเพื่อต่ออุปกรณ์แบบเดิม เช่น โทรศัพท์ธรรมดา เข้ากับ NT และทำหน้าที่เป็น ISDN Modem ที่มีความเร็ว 64- 128 kbps ในตัว (บางรุ่นก็เป็น NT ในตัวด้วย) ราคาประมาณ 5,000-8,000 บาท

ผู้ให้บริการ

 ผู้ให้บริการ ISDN คือองค์การโทรศัพท์เดิม หรือในปัจจุบันคือ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจากชุมสาย ISDN ก็จะเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเครือข่ายของ ISP แต่ละรายอีกทีหนึ่ง ซึ่ง ISP ที่เปิดบริการเช่น KSC, Internet Thailand, CS Internet ฯลฯ นอกจากนี้บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังทำตัวเป็น ISP โดยเปิดบริการอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับผู้ใช้บริการ ISDN อีกด้วยโดยใช้หมายเลข 1288 ในการเชื่อมต่อ

พื้นที่ให้บริการ

 บางพื้นที่ของกรุงเทพและจังหวัดใหญ่ๆ

ข้อดีของระบบ

- ค่าเช่าคู่สายและอุปกรณ์ถูกที่สุด ค่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ตก็มีของฟรีให้ใช้

- เป็นการรับส่งสัญญาณดิจิตอลล้วนตลอดเส้นทาง มีสัญญาณรบกวนน้อย เชื่อถือได้มาก

- ใช้พร้อมกับโทรศัพท์ได้

ข้อมูลจาก
วิภา เพิ่มทรัพย์. ครบเครื่องเรื่องอินเทอร์เน็ต ฉบับสมบูรณ์.-- กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2546.


edit @ 2006/02/08 15:15:48

Comment

Comment:

Tweet


ละเอียดมาก ๆ เลย
#5 by ตู้สาขาโทรศัพท์ (58.8.116.184) At 2009-10-15 11:11,
ลืมไป..เมลมาก้อได้นะคับ d_nosdominic@hotmail.com ตอนนี้ไม่ได้เล่นนานมากแล้วคับ
#4 by จูน (202.8.84.29) At 2006-05-09 00:02,
ตอนนี้ผมมีปัญหาจะขอช่วยหน่อยนะคับ..คือที่บ้านผมติดตั้งระบบISDN แต่ตอนนี้ตัว NT มันพังซะแล้วไม่รูจะซื้อที่ไหนหาซื้อก็ยาก..ใครรู้บอกหน่อยนะคับ..ส่วน ADSL นะบ้านผมยังอีกนานกว่าจะเข้าถึงตอนนี้เลยต้องใช้ ISDN ไปก่อนแต่ตัวสำคัญดันพัง..ใครช่วยได้บอกทีนะคับ 09-6545728 ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
#3 by จูน (202.8.84.29) At 2006-05-09 00:00,
#2 by ;;; At 2006-02-08 18:18,
แต่แล้วก็โดน ADSL สอยไป...
#1 by mondaytakeshi At 2006-02-08 17:41,