'''

2006/Nov/12

เวลาทำผิดแล้วมีคนจับได้

แล้วคนอื่น ๆ เป็นเหมือนกันไหมเนี่ย

2006/Sep/12

ไม่เข้าใจตัวเองค่ะ

เฮ้อ

คิดว่าัตัวเองต้องใกล้บ้า แล้วแน่ๆ

2006/Sep/03

สำหรับดิฉัน คิดว่าเป็น แดจังกึม ค่ะ